Nadere regels met betrekking tot de standplaatsen en brancheverdeling voor de weekmarkt te Heiloo

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heiloo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels met betrekking tot de standplaatsen en brancheverdeling voor de weekmarkt te Heiloo
Citeertitel Nadere regels met betrekking tot de standplaatsen en brancheverdeling voor de weekmarkt te Heiloo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Regels markt
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2005 nieuwe regeling

07-02-2005

Onbekend.

Onbekend.