Nadere regels met betrekking tot de standplaatsen en brancheverdeling voor de weekmarkt te Heiloo

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Intitulé

Nadere regels met betrekking tot de standplaatsen en brancheverdeling voor de weekmarkt te Heiloo

Artikel 1 (Artikel 2 Marktsverordening)

 • 1 De weekmarkt te Heiloo bestaat uit maximaal 54 kramen.

 • 2 De wijze van opstelling van de kramen e.d. is vastgelegd op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

Artikel 2 Toewijzing vaste standplaats (Artikel 11 Marktverordening)

 • 1 Wanneer een standplaats vrijkomt, wordt deze verdeeld volgens de volgende volgorde:

  • a.

   aan een gegadigde woonachtig in Heiloo, die dezelfde branche vertegenwoordigt als de op de vrijgekomen plaats gevoerde branche;

  • b.

   aan een gegadigde die dezelfde branche vertegenwoordigt als de op de vrijgekomen plaats gevoerde branche.

 • 2 Indien er geen gegadigden als bedoeld onder 1 staan ingeschreven, wordt de plaats uitgegeven aan een gegadigde, woonachtig in Heiloo, die een branche vertegenwoordigt die op de markt nog niet aanwezig is, zulks in volgorde van de datum van inschrijving.

 • 3 Indien er geen gegadigden als bedoeld onder 1 of 2 staan ingeschreven, kan het college de plaats:

  • a.

   uitgeven als uitbreiding aan een vaste standplaatshouder, of

  • b.

   uitgeven aan een gegadigde, woonachtig in Heiloo die een branche vertegenwoordigt, waarvoor maar één standplaats is uitgegeven, zulks in volgorde van de datum van inschrijving, of

  • c.

   uitgeven aan een gegadigde, die een branche vertegenwoordigt, waarvoor maar één standplaats is uitgegeven, zulks in volgorde van de datum van inschrijving, of

  • d.

   laten vervallen.

Artikel 3 Toewijzing dagplaats (Artikel 14 Marktverordening)

 • 1 Toewijzing van de dagplaatsen vindt plaats in volgens de volgorde:

  • 1.

   de hoogst genoteerde op de meeloperslijst voor dezelfde branche, of,

  • 2.

   indien er geen gegadigden zijn voor dezelfde branche:de hoogst genoteerde op de meeloperslijst voor “overige kramerij”, voor dezelfde hoofdgroep (food, non-food) of,

  • 3.

   indien ook deze meeloperslijst geen inschrijving heeft:de hoogst genoteerde op de enige meeloperslijst van een artikel waarvoor maar één vaste plaats is uitgegeven, of,

  • 4.

   indien dit ook niet mogelijk is, dan:de hoogst genoteerde op de enige meeloperslijst van een artikel waarvoor maar twee vaste plaatsen zijn uitgegeven.

Artikel 4 (Artikel 18 Marktverordening)

 • 1 Het bij plotselinge verhindering mondeling afmelden bij ziekte kan uitsluitend plaatsvinden op de avond voor de markt door mededeling aan de marktmeester tussen 18.00 en 20.00 uur, onder opgave van redenen.

Artikel 5 (Artikel 21, derde lid Marktverordening)

 • 1 Een verzoek om ontheffing van de verplichting de standplaats vóór 09.00 uur in te nemen kan uitsluitend op de avond voor de markt door telefonische mededeling aan de marktmeester tussen 18.00 en 20.00 uur, onder opgave van redenen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Heiloo op 7 februari 2005.