Regeling vervallen per 01-01-2019

Regeling gebruik mobiele telefoon

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling gebruik mobiele telefoon
Citeertitel Regeling gebruik mobiele telefoon
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling is een bijlage bij de Nota Integriteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000 01-01-2019 Nieuwe regeling

26-08-2003

Geen

DM 11292 en DM 50230