Nadere regels kindercentra

Geldend van 01-03-1995 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels kindercentra
Citeertitel Nadere regels kindercentra
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 7 december 1993 vastgestelde Nadere regels kindercentra.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-1995 nieuwe regeling

21-02-1995

Onbekend.

V034