Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verordening van vergunningen

Geldend van 01-07-2005 t/m 31-12-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verordening van vergunningen
Citeertitel Parkeerverordening voor de gemeente Uden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en Wegenverkeerswet, artikel 2a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2005 01-01-2012 nieuwe regeling

23-06-2005

Infopagina 29-06-2005

2005/64