Regeling vervallen per 04-02-2016

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand

Geldend van 01-01-2004 t/m 03-02-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand
Citeertitel Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecjt, jo. Wet werk en bijstand (WWB)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004 04-02-2016 Nieuwe regeling

01-06-2004

Infopagina 22-09-2004

2004/48