Gebiedsaanwijzing voor smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafes

Geldend van 23-10-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gebiedsaanwijzing voor smartshops, headshops, growshops, belshops/belwinkels en internetcafes
Citeertitel Gebiedsaanwijzing voor smartshops, headshops, belshops/belwinkels en internetcafes
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Smartshops, headshops, belshops/belwinkels en internetcafes
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.3.4.2, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2008 nieuwe regeling

16-09-2008

Weekblad Gilze en Rijen, 15102008

College van B&W, 16092008