Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012

Geldend van 19-07-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012
Citeertitel Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.25, lid 1
 2. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.10, lid 1
 3. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.10, lid 3
 4. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.43, lid 4
 5. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.48, lid 1
 6. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.52
 7. APV Kaag en Braassem 2012, art. 2.65b
 8. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.2, lid 1
 9. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.13, lid 1
 10. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.3, lid 1
 11. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.6, lid 1
 12. APV Kaag en Braassem 2012, art. 5.8, lid 1
 13. APV Kaag en Braassem 2012, art. 4.6, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2012 Nieuwe regeling

03-07-2012

Witte Weekblad, 18-07-2012

-