Regeling vervallen per 14-03-2023

Nota bovenwijkse voorzieningen

Geldend van 28-04-2011 t/m 13-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota bovenwijkse voorzieningen
Citeertitel Nota bovenwijkse voorzieningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-27426 exb-2018-27427

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Grondexploitatie (afdeling 6.4)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2011 14-03-2023 Nieuwe regeling

28-04-2011

Contact, 3 mei 2011

Z06830 RD11-00378