Regeling vervallen per 01-01-2017

Reglement voor het Ripping Bunnik Fonds

Geldend van 02-02-2007 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement voor het Ripping Bunnik Fonds
Citeertitel Reglement voor het Ripping Bunnik Fonds
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgelijk Wetboek 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege vervallen op grond van artikel 28 van de wet Arhi door de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeente Graft-De Rijp en de gemeente Schermer in 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2007 01-01-2017 nieuwe regeling

01-02-2007

Officiële Mededelingen, 14-02-2007

Onbekend.