Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV

Geldend van 04-07-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV
Citeertitel Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2009, art. 2:48

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:48 APV d.d. 21 december 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2012 nieuwe regeling

25-06-2012

Gemeenteblad 2012, 19

geen