Regeling vervallen per 31-01-2020

Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012

Geldend van 14-12-2018 t/m 30-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018 31-01-2020 Wijziging artt. 2:10, 2:11, 2:34, 2:40, 2:40a, 2:41, 2:60, 2:73, 2:78, 2:79, 6:1, toelichting

29-11-2018

gmb-2018-268335

Z-18-061060
16-11-2018 14-12-2018 Wijziging artt. 1:1, 2:1, 2:47, 2:48, toelichting

08-11-2018

gmb-2018-244328

Z-18-061052
18-10-2016 16-11-2018 Wijziging

22-09-2016

gmb-2016-143077

zaaknummer 165739
18-11-2014 18-10-2016 Art. 1:2, 1:9, 1:10, 2:24, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:40, 2:58, 2:66-2:70, 2:78, 4:11, 5:15, 5:16, 5:31a, 6:4, 6:6, 6:7

30-10-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-66945.html, 21-11-2014

zaaknummer 122239
08-04-2014 18-11-2014 Artt. 2:25, 2:29, 3:4, 4:1, 4:2, 4:3, 5:6, 5:25, 5:26, 5:27

13-03-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-15955.html, 26-03-2014

97927
14-06-2012 08-04-2014 nieuwe regeling

10-05-2012

De Teylinger, 06-06-2012

14322