Regeling vervallen per 15-12-2015

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

Geldend van 15-12-2015 t/m 14-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 40, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling is getroffen door provinciale staten en gedeputeerde staten van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. In de gemeenschappelijke regeling is verordenende bevoegdheid overgedragen aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De gewijzigde versie van deze regeling is op 15 december 2015 inwerking getreden en gepubliceerd in Staatscourant nr. 46133.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2015 15-12-2015 Intrekking

25-11-2015

Staatscourant, 2015, 46133

Statenvoorstel Fryslân 1235261
09-06-2012 15-12-2015 nieuwe regeling

07-05-2012

Provinciaal Blad, 2012, 23

Statenvoorstel Fryslân 992052