Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 28-05-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Terassen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. APV, art. 2.1.5.1
  2. Gemeentewet, art. 174

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de nota terrassenbeleid, vastgesteld op 4 juni 2003.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2008 nieuwe regeling

13-05-2008

Weekblad Gilze en Rijen, 20052008

College B&W, 13052008