Handhavingsstrategie Horeca

Geldend van 21-09-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsstrategie Horeca
Citeertitel Handhavingsstrategie Horeca
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2011 nieuwe regeling

30-08-2011

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 55

Besluit college van B&W van 30 augustus 2011