Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven
Citeertitel Beleidsnotitie permanente bewoning recreatieverblijven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2013 wijziging van paragraaf 9.2

25-09-2012

Weekblad Gilze en Rijen, 24042013

B&W 25092012
23-12-2004 25-04-2013 nieuwe regeling

07-12-2004

Weekblad Gilze en Rijen, 15122004

CollegeB&W, 07122004