Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 17-05-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening 2012 gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146)
  2. Bouwbesluit 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2012 01-04-2012 Onbekend

23-04-2012

Weekblad Gilze en Rijen, 16 mei 2012

Onbekend