Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012

Geldend van 05-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kaag en Braassem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012
Citeertitel APV Kaag en Braassem 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 147

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 23 september 2017 de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemeen aanwijzigingsbesluit APV 2012, in werking getreden op 19-07-2012

Nadere regels reclameborden Kaag en Braassem 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2024 afdeling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2A, artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:7, 1:9, 2:1, 2:3, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:31a, 2:34a, 2:34b, 2:34c, 2:38, 2:38a, 2:39, 2:40, 2:42, 2:48, 2:57, 2:59, 2:60, 2:67, 2:71, 2:74a, 2:78, 2:79, 2:79a, 4:1, 4:3, 4:5c, 4:6, 4:10, 4:11, 4:13, 4:15, 4:17, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:8, 5:12, 5:13, 5:17, 5:18, 5:20, 5:34

18-12-2023

gmb-2024-9936

590349
10-11-2021 05-01-2024 Artt. 2:37, 2:38, 2:41a, 2:73a, 2:79

01-11-2021

gmb-2021-397843

54020
23-12-2020 10-11-2021 artt. 2.26, 2.50a, 2.73a, 6.1, hfdstk 2 afd 13

14-12-2020

gmb-2020-342100

Onbekend.
31-07-2020 23-12-2020 Hfd. 2, afd. 1, artt. 2:27, 2:28, 2:35, 2:36, 2:38, 2:40a, 2:41, 2:41a, afd. 11 en 12, art. 2:68, Afd. 16, artt. 2:78 en 2:79

19-02-2020

gmb-2020-196121

Onbekend.
23-09-2017 31-07-2020 4e wijz.: art. 2.78

11-09-2017

gmb-2017-165107

17.080
03-01-2017 23-09-2017 3e wijz.: artt. 1:3, 1:8, 2:10, 2:12, 2:59, 2:77, 4:15, 6:1, 2:9, 2:16, 2:19, 2:21, 2:35, 2:36, 2:38, 2:43, 2:52, 2:77a, 4:7, 4:9, 4:9a, 5:12, 5:12a, 5:14 t/m 5:16, 5:19, 5:35 t/m 5:37

28-11-2016

gmb-2017-1099

Onbekend.
20-11-2014 03-01-2017 Artikel 2:44

03-11-2014

Gemeenteblad, 19-11-2014, nr. 65841

14.103
10-10-2013 17-11-2014 Artikel 2:57, 2:58, 2:60, 4:1, 4:2, 4:3, 4:13, 4:19, 5:8, 5:12, 5:16, 5:18

30-09-2013

Witte Weekblad, 09-10-2013

13.075
22-03-2012 17-11-2014 Nieuwe regeling

12-03-2012

Witte Weekblad, 21-03-2012

12.026