LANDSVERORDENING regelende het basisonderwijs

Geldend van 30-05-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING regelende het basisonderwijs
Citeertitel Landsverordening basisonderwijs
Vastgesteld door regering en Staten gezamenlijk
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 12 januari 1979, gepubliceerd in P.B. 1979, no. 28, en in werking getreden op 1 april 1979. Let op! Ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs zijn de Landsverordening basisonderwijs en haar uitvoeringsregelingen momenteel alleen nog maar van toepassing op het speciaal onderwijs. Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Landsbesluit adviesprocedure basisonderwijs

Landsbesluit inrichting basisonderwijs

Regeling leeftijd kinderen basisonderwijs

Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 25, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs

Ministeriële regelingter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs

Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening basisonderwijs

Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 24, onder a, van de Landsverordening basisonderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2015 wijziging artikelen 22 en 33

17-04-2015

AB 2015, no. 9

onbekend
10-10-2010 30-05-2015 geconsolideerde tekst (GT)

03-05-2013

AB 2013, GT no. 735

onbekend