Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten

Geldend van 23-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 gemeente Druten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 147 Gemeentewet
  2. Artikel 8, eerste lid onderdeel g; artikel 8, tweede lid onderdeel d en artikel 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2012 01-01-2012 Nieuwe verordening

16-02-2012

Publicatie in elektronisch Gemeenteblad op 22 februari 2012

12-03 RB