Regeling vervallen per 01-01-2016

Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009

Geldend van 12-06-2014 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Vught
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009
Citeertitel Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp beleidsregel
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2014 01-01-2016 Met deze wijziging is het mogelijk om in plaats van een desktop een laptop aan te schaffen en om toebehoren aan te schaffen.

27-05-2014

Het Klaverblad, 11-06-2014

Onbekend
14-02-2013 12-06-2014 In artt. 3 en 5, lid 1, is het percentage van 120% gewijzigd in 110%. Art. 6.1.a. is toegevoegd.

29-01-2013

Het Klaverblad, 13-02-2013

Onbekend
23-04-2009 14-02-2013 Nieuwe regeling

14-04-2009

Het Klaverblad, 22-04-2009

Onbekend