Verordening Maatschappelijke participatie WWB gemeente Rijssen-Holten 2012

Geldend van 15-02-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Maatschappelijke participatie WWB gemeente Rijssen-Holten 2012
Citeertitel Verordening Maatschappelijke participatie gemeente Rijssen-Holten 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling

02-02-2012

Rijssens Nieuwsblad, 14 februari 2012

2012-06