Verordening luchtvaart Noord-Brabant

Geldend van 04-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening luchtvaart Noord-Brabant
Citeertitel Verordening luchtvaart Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp mobiliteit, omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145 en 152

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2012 Nieuwe regeling

09-12-2011

Provinciaal Blad, 2012, 1

61/11