BESLUIT van den 11den December 1917, houdende omschrijving van het sein, bedoeld in art. 8 der quarantaine-verordening

Geldend van 13-01-1918 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiƫle naam regeling BESLUIT van den 11den December 1917, houdende omschrijving van het sein, bedoeld in art. 8 der quarantaine-verordening
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp volksgezondheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42), artikel 8, eerste lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze wet treedt in werking tezamen met de quarantaine-verordening (P.B. 1917 No. 42)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-1918 Nieuwe regeling

11-12-1917

P.B. 1917, no. 46

onbekend