BESLUIT van den 11den December 1917, houdende omschrijving van het sein, bedoeld in art. 8 der quarantaine-verordening

Geldend van 13-01-1918 t/m heden

Intitulé

BESLUIT van den 11den December 1917, houdende omschrijving van het sein, bedoeld in art. 8 der quarantaine-verordening

Artikel 1

Het sein, bedoeld in art. 8 deer quarantaine-verordening, bestaat:

  • a.

    gedurende den geheelen tijd tusschen zonsopkomst en zonsondergang, uit eene gele vlag aan den top van den mast, of, bij gebreke van die vlag, de natievlag van het schip, op eene zichtbare plaats uit het voorwant;

  • b.

    gedurende den geheelen tijd, tusschen zonsondergang en zonsopkomst, uit twee lichten, geplaatst waar zij het best gezien kunnen worden, horizontaal naast elkander, met een onderlingen afstand van ten minste 18 d.M. en zoodanig ingericht, dat zij over den geheelen horizon zichtbaar zijn op een afstand van ten minste 2 zeemijlen (60 in een graad).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking gelijk tegelijk met de qauarantaine-verordening.