Regeling vervallen per 31-12-2016

Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Geldend van 01-01-2012 t/m 30-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg
Citeertitel Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Milieu, agrarische sector, cultuur, flora en fauna, jeugdzorg, kunst, natuur en landschap, onderwijs, sport, subsidies, verkeer en vervoer, water, zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en artikel 145 Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 31-12-2016 Nieuwe regeling

24-06-2011

Provinciaal Blad van Limburg, 2011, 61

Onbekend