Regeling vervallen per 19-07-2014

Verordening inzake de winkeltijden Wassenaar 1996

Geldend van 11-02-2009 t/m 18-07-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening inzake de winkeltijden Wassenaar 1996
Citeertitel Verordening winkeltijden Wassenaar 1996
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2009 19-07-2014 artikel 5, lid 3

19-01-2009

De Wassenaarse Krant, 10-02-2009

no. 09003