Regeling vervallen per 06-07-2018

Verordening regelende de subsidiering van wijk- en buurtverenigingen

Geldend van 21-04-2012 t/m 05-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening regelende de subsidiering van wijk- en buurtverenigingen
Citeertitel Subsidieregeling wijk- en buurtverenigingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2012 06-07-2018 art. 16, 21

05-04-2012

Stadskrant, 13-04-2012

RV 12.0021
02-08-1997 21-04-2012 art.

01-07-1997

Stadsblad

RV 97.0070