Regeling vervallen per 01-01-2010

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2099 t/m 31-12-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Putten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Citeertitel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  2. Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2099 01-01-2010 nieuwe regeling

08-12-2006

De Puttenaer

2001, IZ/2001/19147