Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk
Citeertitel Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009 Onbekend

16-06-2009

De Moerdijkse Bode 01/07/2009

XXX