Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst
Citeertitel Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art 4:81
  2. Algemene wet bestuursrecht, art 4:82
  3. Algemene wet bestuursrecht, art 4:83
  4. Algemene wet bestuursrecht, art 4:84
  5. Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990
  6. Leidraad invorderingswet 2008
  7. Instructie invordering en belastingdeurwaarders

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 4 oktober 2022 is er een addendum vastgesteld met betrekking tot deze regeling, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 453616. Op 20 december 2022 is er een addendum vastgesteld met betrekking tot deze regeling, bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 581407.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2011 Nieuwe regeling

26-04-2011

Contact, 24 mei 2011

Z27393 BW11-05547