Regeling vervallen per 13-03-2013

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota Spijkenisse c.a.

Geldend van 05-01-2011 t/m 12-03-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Spijkenisse
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota Spijkenisse c.a.
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12a, lid 1
  2. Woningwet, art. 1, onder n.
  3. Gemeentewet, art. 84

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De bij dit besluit vastgestelde Welstandsnota Spijkenisse 2010 en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010 zijn onder hun eigen titel als aparte binnenregelingen opgenomen 2. Beide nota's zijn vervangen, door het Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota 2010, eerste herziening 2013, en de nota Stedelijke kwaliteit en de werkwijze van welstand 2010, eerste herziening 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2011 13-03-2013 nieuwe regeling

14-12-2010

Weekblad Spijkenisse, 28-12-2010

SWDIR/2010/127