Regeling vervallen per 13-03-2013

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota Spijkenisse c.a.

Geldend van 05-01-2011 t/m 12-03-2013

Intitulé

Raadsbesluit tot vaststelling van de Welstandsnota Spijkenisse c.a.

De raad der gemeente Spijkenisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2010;

besluit:

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Spijkenisse d.d. 14 december 2010

de griffier,
mr. H.C. Landheer
de voorzitter,
M. Salet