Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling interne afhandeling van klachten gemeente Velsen
Citeertitel Regeling klachtbehandeling
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-30374 exb-2018-30375

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

algemene wet bestuursrecht 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007 nieuwe regeling

19-12-2006

-

B06.1153