Regeling vervallen per 05-08-2017

Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen

Geldend van 22-04-2010 t/m 04-08-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen
Citeertitel Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, vaststellen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp 140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen exb-2017-21563

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), art. 4:19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2010 05-08-2017 nieuwe regeling

05-01-2010

Gemeenteblad 2010-21a

2009 09.60891