Regeling vervallen per 05-08-2017

Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen

Geldend van 22-04-2010 t/m 04-08-2017

Intitulé

Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen

Corsaregistratienummer: 09.60891

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

- gelezen het collegevoorstel d.d. 17 december 2009;

- gelet op artikel 4:19 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.

besluit

tot het vaststellen van

het aanwijzen van een terrein waar het toegestaan is om te overnachten met kampeermiddelen buiten het kampeerterrein:

 • 1.

  het terrein waar kampeermiddelen geplaatst mogen worden buiten het kampeerterrein is gearceerd aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart;

 • 2.

  de opheffing van het verbod geldt op het aangewezen terrein uitsluitend voor het overnachten in kampeerauto’s;

 • 3.

  het terrein wordt aangehaald als “Gereguleerde Overnachtings Plaats”;

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking.

GOP Kampeermiddelen