Regeling vervallen per 04-11-2016

Regeling kleine kansspelen

Geldend van 01-09-1995 t/m 03-11-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling kleine kansspelen
Citeertitel Regeling kleine kansspelen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

363A

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1995 04-11-2016 nieuwe regeling

11-07-1995

Gemeenteblad 1995=17

1995 95.33154