beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2011 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen
Citeertitel beleidsregel bekostiging sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs Gilze en Rijen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 117 Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 134 Wet op het primair onderwijs
  3. artikel 136 Wet op het primair onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 01-01-2011 Onbekend

17-05-2011

Weekblad Gilze en Rijen, 22 juni 2011

Onbekend