Regeling vervallen per 01-05-2021

Monumentenverordening Enschede 2010

Geldend van 26-03-2019 t/m 30-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening Enschede 2010
Citeertitel Monumentenverordening Enschede 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Monumenten
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2019 01-05-2021 Wijz. art. 16, lid 4

11-03-2019

gmb-2019-69388

Onbekend.
28-10-2010 01-10-2010 26-03-2019 Onbekend

20-09-2010

Huis aan huis 20 oktober 2010

gemeentebladnummer 90