Regels voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Lochem

Geldend van 19-05-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regels voor het plaatsen van spandoeken in de gemeente Lochem
Citeertitel Regeling plaatsing spandoeken gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2.10A

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2011 Nieuwe regeling

17-05-2011

De Berkelbode, 18 mei 2011

2011-003998