Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten

Geldend van 14-02-1997 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten
Citeertitel Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
  2. Voertuigreglement, art. 7.1
  3. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld, is niet te achterhalen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-1997 Nieuwe regeling

21-01-1997

De Faam, 29-01-1997

Onbekend