Regeling vervallen per 01-03-2013

Beleidsregel subsidieverlening planvorming projecten uitwerkingsplannen 2006

Geldend van 01-03-2013 t/m 28-02-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel subsidieverlening planvorming projecten uitwerkingsplannen 2006
Citeertitel Beleidsregel subsidieverlening planvorming projecten uitwerkingsplannen 2006
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 152
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  3. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de Beleidsregel subsidieverlening planvorming projecten uitwerkingsplannen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2013 01-03-2013 Intrekking

26-02-2013

Provinciaal Blad, 2013, 21

S0259574
01-01-2006 01-03-2013 nieuwe regeling

20-12-2005

Provinciaal Blad, 2005, 202

1151444