Regeling vervallen per 20-11-2019

Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten

Geldend van 10-08-2017 t/m 19-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp PB no. 66-2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894/CVDR600894_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2017 20-11-2019 Wijziging

25-07-2017

prb-2017-3538

PB no. 66-2017
01-01-2012 10-08-2017 Art. 1, 6

17-01-2012

Provinciaal Blad, 2012, 4

Onbekend
06-04-2007 19-02-2015 Nieuwe regeling

03-04-2007

Provinciaal Blad, 2007, 26

Onbekend