Regeling vervallen per 28-06-2012

Maatregelenverordening 2004

Geldend van 01-01-2012 t/m 27-06-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Teylingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Maatregelenverordening 2004
Citeertitel Afstemmingsverordening 2004 ISD Bollenstreek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8 
  2. Wet werk en bijstand, art. 18 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 28-06-2012 Artt. 11a, 11b en 11c

09-02-2012

De Teylinger, 15-02-2012

4225
01-01-2006 01-01-2012 nieuwe regeling

02-01-2006

Nieuwsblad Teylingen, 09-05-2006

2006/ 02026