Regeling vervallen per 31-12-2014

Verordening inzake de winkeltijden

Geldend van 31-12-2014 t/m 30-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening inzake de winkeltijden
Citeertitel Winkeltijdenverordening Scherpenzeel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening winkeltijden gemeente Scherpenzeel.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2014 31-12-2014 intrekking

30-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2014

Onbekend.
08-04-1997 31-12-2014 nieuwe regeling

27-03-1997

Scherpenzeelse Krant d.d. 8-4-1997

college van 11 maart 1997