Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidie wet personenvervoer (Subsidieverordening Wet Personenvervoer 2000 (2019))

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent subsidie wet personenvervoer (Subsidieverordening Wet Personenvervoer 2000 (2019))
Citeertitel Subsidieverordening Wet personenvervoer 2000 (2019)
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Personenvervoer 2000, artikel 22

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 artikel 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7, 8, 9.1, 10.1, 10.4

10-12-2019

bgr-2019-1055

BBV/2019/7637
29-07-2017 01-01-2017 01-01-2020 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

07-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 28 juli 2017, nr. 414

BBV/2017/3697
16-08-2007 01-07-2006 01-01-2017 Nieuwe regeling

26-06-2007

Het Parool, 8 augustus 2007

2007/16