Regeling vervallen per 01-09-2017

Regeling Jaargesprekken

Geldend van 25-03-2016 t/m 31-08-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling Jaargesprekken
Citeertitel Regeling jaargesprekken
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, personeelsbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-41999 exb-2016-42000 exb-2016-42001 exb-2016-42002 exb-2016-42003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, art. F.7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2016. Het overgangsrecht in verband met de invoering van de vijfpuntschaal vervalt.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2016 01-01-2016 01-09-2017 toelichting

08-03-2016

Provinciaal Blad, 2016, 44

S0310135
10-01-2011 01-01-2011 25-03-2016 art. 4, bijlage 3, toelichting

21-12-2010

Provinciaal Blad, 2011, 9

2366068
02-11-2006 01-09-2006 10-01-2011 nieuwe regeling

10-10-2006

Provinciaal Blad, 2006, 162

1231182