Regeling vervallen per 08-06-2023

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel houdende Algemene regels, nadere regels en verplichtingen i.v.m. Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009

Geldend van 01-09-2015 t/m 07-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel houdende Algemene regels, nadere regels en verplichtingen i.v.m. Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009
Citeertitel Algemene regels, nadere regels en verplichtingen i.v.m. Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu – water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2015 08-06-2023 artikel 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 9c, toelichting

18-08-2015

wsb-2017-11246

Onbekend.
07-11-2014 01-09-2015 art. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 7, 7a, 7b, toelichting

09-09-2014

Waterschapsblad, 2014, 7458

Onbekend.
22-12-2009 07-11-2014 nieuwe regeling

17-12-2009

Publicatieblad, 2009, 12

Onbekend.