Regeling vervallen per 25-12-2015

Verordening voor de rekeningcommissie Rijn en IJssel

Geldend van 25-12-2015 t/m 24-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening voor de rekeningcommissie Rijn en IJssel
Citeertitel Verordening voor de rekeningcommissie Rijn en IJssel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp WATERSCHAP.regelingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 77

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door het Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2015 25-12-2015 intrekking

15-12-2015

Waterschapsblad, 24-12-2015

151215
15-05-2009 25-12-2015 nieuwe regeling

14-05-2009

Publicatieblad, 2009, 05

Onbekend.