BESLUIT ter uitvoering van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 48)

Geldend van 01-01-1909 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling BESLUIT ter uitvoering van de Successiebelastingverordening 1908 (P.B. 1908, no. 48)
Citeertitel Onbekend
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Successiebelastingverordening 1908, art. 23, onder 1e, onder d, 2e en 3e

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mogelijk zijn wijzigingen van de regeling niet vermeld.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1909 Nieuwe regeling

03-12-1908

P.B. 1908, no. 67

n.v.t.